PROSJEKTER / PR_IOP TANZANIA

Prosjekt Ilula Orphan Project 


Ilula Orphan Program - IOP er en lokalt basert bistandsorganisasjon i Ilula i Tanzania som er tilsluttet metodistkirken i Tanzania. IOP bekjemper fattigdom, hiv og aids ved å gi fattige og foreldreløse barn støtte til skolegang og utdannelse. IOP har utviklet seg til å bli en avgjørende ressurs i lokalsamfunnet, med støttespillere blant annet i Norge, USA, Nederland, Danmark, Sverige, Italia, Tyskland og Luxemburg. 

Leder: Sigurd Gausdal 

Mangeårig samarbeid med Kragerø VGS 
Elever ved Kragerø videre skole har siden oppstarten i 2011 samlet inn ca.kr. 1.200.000,- . Beløpet er resultat av operasjon dagsverk, overskudd på russerevy, russeavis og diverse lotterier fra elever og ansatte. Skolen har også fått tilskudd fra Telemark fylkeskommune og Kragerø Rotaryklubb. 

Pengene fra Kragerø vgs. har blitt brukt til oppbyggingen av vår partnerskole, The Lords Hill High School. Kragerø videregående skole og Kragerø Rotaryklubb har vært med på  finansieringen av : 

  • Skolebygningen (The krageroclassroom 

  • Byggingen av et kjemilaboratorium 

  • Boring av vann til skolen og IOP senteret 

  • Bygging av et internat for jenter 

  • Bygging av en Eksamenshall (flerbrukshus) som leies ut til fester/bryllup etc. 

  • Bygging av et kjøkken i eksamenshallen 

  • Planering av en idrettsbane ved skolen 

  • Innkjøp av datamaskiner og internett på skolen. 

Flere utvekslingsbesøk mellom Kragerø vgs. og The Lords Hill High School. Denne aktiviteten er delvis finansiert av Kragerø Rotaryklubb 

 

1. Formål 
Kragerø Rotary skal ta del i et solidaritetsprosjekt hvor vi har mulighet for å hjelpe barn og ungdom i ett av verdens fattigste land. Kragerø videregående skole har i mange år (siden 2011) hatt et samarbeid med The Lords Hill High School i Ilula i Tanzania og Kragerø Rotary har valgt å støtte en gren  av dette hjelpearbeidet ved en en gjensidig elevutveksling. 
 
Etter å ha gjennomført 3 slike utvekslinger er vi overbevist om at dette har en stor læringsverdi for tanzanianerne og  for norske elever.  Utdanning betyr alt for ungdommen i Afrika og derfor ønsker vi å yte vårt bidrag til at de unge skal få en bedre fremtid.   
 

2. Når prosjektet startet 
Kragerø Rotary klubb kom med i  prosjektet  i 2017.  Gjennom bidrag fra TRF og klubbens egne midler kunne vi i 2018 sponse en gjensidig elevutveksling (3 elever og 2 lærere fra hver skole) med kr. 60.000,-. Dette utgjorde halvparten av hele budsjett til elevutvekslingen. Uten Rotarys bidrag ville denne utvekslingen ikke vært mulig å gjennomføre. 

Utvekslingen ble en stor suksess og vi ønsket å være med også i 2021 ved å søke TRF om et 2 årig prosjekt.  På grunn av pandemien har det vært umulig å gjennomføre prosjektet som planlagt.  

 
3. Kort om hva som er utført  
Det har vært uaktuelt å gå videre med planleggingen av en elevutveksling med Tanzania slik Covid 19 situasjonen er blitt. I Afrika er under 2% vaksinert og Tanzania er ett av landene som er hardest rammet av pandemien. Vi vil derfor vurdere i klubben om de innsamlede midlene kan brukes på andre gode formål i Ilula,  f.eks Covid 19 vaksine. 
 
4. Hvor mange som er med i prosjektet (faste deltakere og andre) 
Prosjektleder og prosjektdeltagere vil nødvendigvis være de som er mest involvert i prosjektet, men klubbens medlemmer vil bli holdt løpende orientert om status og fremdrift og være med å bestemme hvor mye av klubbens midler som skal brukes på prosjektet. 
 
5. Mulighet for å anslå antall timer samlet som har gått med til prosjektet 
Fram til nå har det vært et relativt beskjedent timeforbruk til prosjektet. Prosjektleder har imidlertid brukt mye tid i forkant med å knytte kontakter i Tanzania og å opprettholde de gode relasjoner som prosjektleder har til ledelsen ved skolen (The Lords Hill High School) og andre nøkkelpersoner i Ilula. I tiden fremover vil kontakten med Ilula bli intensivert spesielt hvis våre innsamlede midler kan brukes til andre gode formål. Behovet for bistand er umettelig. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Tollboden hotell, frokostsalen
Adresse: P. A. Heuchs gate 4
Postnummer: 3770
Sted: Kragerø
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: I juli måned er møtetiden endret til kl. 11.30. Sommergjester ønskes spesielt velkommen. Møtested er fra sommeren 2019 i Tollbodens Bakhave dersom ikke annet blir kunngjort

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...