PROSJEKTER / PR_BERG MUSEUM

Prosjekt Berg Kragerø museum  

Berg Kragerø museum består av historiske, autentiske bygninger og “moderne” museumsbygg med varierende temautstillinger og aktivitetsdager. Har stort potensiale i fremtiden ved aktiv drift og utvikling. 

Leder Torgeir Heen, epost : torgeir1952@gmail.com  

Innledet samarbeid om  

  • Prosjektmidler 

  • Tilstedeværelse 

  • Dugnadsbidrag 1. Formål 
Støtte museets behov for å styrke egen virksomhet primært gjennom økte besøkstall. Vi søker etter prosjekter der det er mulig å søke midler gjennom TRF. 
 

2. Når prosjektet startet 
Museets venner presenterte sitt arbeide på Berg Kragerø Museum mars 2021, og ba om hjelp. Klubben var enige om å bidra. Prosjektet er i oppstartsfase, men vi kan kanskje si at vi hadde en start på Jeia Homans fødselsdag 22. august 2021, da KR hadde en aktiv deltakelse i arrangementet. Kragerø Rotaryklubb har tidligere bidratt museet med å rydde stier o.l. 
 
3. Kort om hva som er utført  
Det er avholdt innledende møter mellom klubbpresident, prosjektleder, faglig leder av museet og leder av museets venner for å kartlegge behov og mulige samarbeidsområder. 
Vi har også startet undersøkelser for å kartlegge mulige aktivitet og hvordan klubben kan bistå. 
 
4. Hvor mange som er med i prosjektet (faste deltakere og andre) 
Prosjektgruppen har foreløpig 5 medlemmer. 
 
5. Mulighet for å anslå antall timer samlet som har gått med til prosjektarbeid 
Nystartet: Tre planleggingsmøter siden juni 2021 om hvordan samarbeidet kan foregå, hver på 2-3 timer. 6 personer med Rotaryvester jobbet fra kl. 11.30 – 16.00 på Jejas bursdag 22.august.  

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Tollboden hotell, frokostsalen
Adresse: P. A. Heuchs gate 4
Postnummer: 3770
Sted: Kragerø
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: I juli måned er møtetiden endret til kl. 11.30. Sommergjester ønskes spesielt velkommen. Møtested er fra sommeren 2019 i Tollbodens Bakhave dersom ikke annet blir kunngjort

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...