PROSJEKTER / PR_BEKJEMPE RASISME OG HAT-YTRINGER

Prosjekt Bekjempe rasisme 

LederAdam Egal 

  • Bekjempe rasisme 

  • Opplæring for håndtering av hatytringer 

  • Motvirke diskriminering 


1. Formål:  
Formålet er økt kunnskap og kompetanse om rasisme og diskriminering ved bruk av møteplasser, kulturelle arrangementer og aktiviteter organisert i samfunnet. 


2. Når prosjektet startet:  
Starter i desember 2021. 
 
3. Kort om hva som er utført:  
Planleggingsmøter mellom RotaryFurqan Kultur senter og Kragerø kommune om hva vi tenker å gjøre og hvordan. 
 
4. Hvor mange som er med i prosjektet (faste deltakere og andre):  
Det blir samarbeid mellom Rotary og Furqan kultursenter med flere. Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Tollboden hotell, frokostsalen
Adresse: P. A. Heuchs gate 4
Postnummer: 3770
Sted: Kragerø
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: I juli måned er møtetiden endret til kl. 11.30. Sommergjester ønskes spesielt velkommen. Møtested er fra sommeren 2019 i Tollbodens Bakhave dersom ikke annet blir kunngjort

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...