Klubbkveld

Etter 3-minutter fra Iver Juel omkring eiendomsskatt, holdt president Gunnar Øyhaugen, jurist, forsvarer, dommer, sorenskriver, møterett i høyesterett, utenlandsoppdrag i 3 land og mer enn 50 år i norske rettssaler et engasjerende innlegg om dagens rett. Gunnar pekte på hvordan en i dag behandler tiltalte i rettsalen. Det er nærmest dagligdags at forsvarer, aktor til og med tiltalte uttaler seg i media i større saker. Gunnar mener dette er helt galt i et rettssamfunn og det blir verre og verre. Alle parter burde vente til saken er ferdig behandlet i rettsystemet. Spesielt indignert var han over president Bidens uttalelser midt i alvorlig sak i USA, helt uhørt prinsipielt etter Gunnars oppfatning. 
Videre pekte Gunnar på at det tidligere var praksis at dommer leste opp tiltalen imens tiltalte sto i rettsalen. Dette var sterkt stigmatiserende og har blitt endret slik at sakene starter med aktor som leser tiltalen og tiltalte senere blir forsvart før domfellelse. En kan fortsatt se i rettsaler omkring i verden tiltalte i fangedrakt, plassert i "bur" i rettsalen. Slik bør det ikke være, selv om tiltalte kan være farlig. I så fall må det godt vakthold til og det kan unntaksvis være nødvendig med håndjern, men dette blir fort stigmatiserende. Kvelden ga oss perspektiv over en rekke forhold i vår egen rettsstat og innblikk i andre land. Temaet er stort og ble langt fra utdebattert i løpet av tiden som var til disposisjon. De 16 som deltok fikk med seg avslutningsvis i møtet orientering fra Dagfinn omkring konsert på pinseaften, Tolbboden, Martinius Solum med band. 

 
Klubbkveld

26. april 2021

Klubbkveld

Etter 3-minutter fra Iver Juel omkring eiendomsskatt, holdt president Gunnar Øyhaugen, jurist, forsvarer, dommer, sorenskriver, møterett i høyesterett, utenlandsoppdrag i 3 land og mer enn 50 år i norske rettssaler et engasjerende innlegg om dagens rett.

Klubbkveld

19. april 2021

Klubbkveld

Innkommende president Anne Lise Kveldsvik presenterte sine tanker for hennes presidentår. Rotary's grunnleggende element er basis og hun vil følge linjen med utvikling av klubbmiljø gjennom fokus gode foredrag annenhver uke. I mellomukene prosjektarbeid.

Nye Veier, bærekraft i veiprosjekt

12. april 2021

Nye Veier, bærekraft i veiprosjekt

Imi Vegge, senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier, har vokst opp i Kragerø og arbeider nå bla. med ny vei fra Dørdal til Tvedestrand. FNs bærekraftmål er basis for arbeidet og vei bygges med fokus på å ta hensyn til miljø, mennesker og lokal nytte.

Et blikk på endringsarbeidet til NAV (IT)

22. mars 2021

Et blikk på endringsarbeidet til NAV (IT)

Terje Heen, IT-konsulent ansatt i NAV, har bakgrunn som utvikler i konsulentselskap og har jobbet i NAV fra 2016 med brennende interesse for utvikling og forbedring for oss brukere! Endringstakten er øket dramatisk og 100 team utfører 1300 endringer/uke!

B13 - Innhold og utforming

15. mars 2021

B13 - Innhold og utforming

Virksomhetsleder Eiendom i Kragerø kommune Julius Finnsson presenterte avd. som har ansvar for alle kommunens bygg, totalt 60.000kvm. Deretter gikk han grundig gjennom innholdet i B 13, hvor 120 personer og mange funksjoner skal på plass fra 15.12.2021.

Berg Museum - Fortid og fremtid

8. mars 2021

Berg Museum - Fortid og fremtid

Dagny Kalander fra Berg Museums Venneforening holdt et engasjert og innholdsrikt foredrag om museets bakgrunn, dagens innhold og aktiviteter. Det arbeides bredt for å øke aktiviteten og temaforedrag på søndager samt bedre åpningstider har gitt godt besøk!

Hege M Baugstø Lier - Egoforedrag

1. mars 2021

Hege M Baugstø Lier - Egoforedrag

Hege fortalte om sin bakgrunn fra oppvekst til dagens situasjon med to store døtre i hus. Hun har stort engasjement og kraftig driv i alt hun engasjerer seg i fra utdanning, jobb, politikk, tillitsverv til fritid. Flotte tur-foto fra høye fjell ble vist.

Guvernørbesøk

22. februar 2021

Guvernørbesøk

Guvernør Berit Reppesgård besøkte klubben vår på Zoom-møte og holdt et inspirerende foredrag om Rotary. "Sett seil" er hennes motto for året, og det ble en annen kurs enn forventet med Pandemi. Alt er endret fra planlagte møter til ene og alene nett-møter

Klubbkveld med videoforedrag

1. februar 2021

Klubbkveld med videoforedrag

Hele 15 medlemmer deltok på kveldens Zoom-møte! Vi så foredraget til Njål Gjennestad fra distriktskonferansen "Med etikk og Rotarys verdier inn i framtid".
Njål reflekterte over om vi tør å slippe fortøyningene vi har i vår klubb og utvikle oss videre.

Pilgrimsleia til Nidaros

25. januar 2021

Pilgrimsleia til Nidaros

Rune Nylund Larsen, fotograf/forfatter fra Risør, fortalte om sin ferd fra Risør til Trondheim med seilskuta Risør II for å dokumentere Kystpilgrimsleia Egersund - Nidaros. Fantastiske foto fra kysten seilasen foregikk ble vist, og kan ses i boka hans.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Tollboden hotell, frokostsalen
Adresse: P. A. Heuchs gate 4
Postnummer: 3770
Sted: Kragerø
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: I juli måned er møtetiden endret til kl. 11.30. Sommergjester ønskes spesielt velkommen. Møtested er fra sommeren 2019 i Tollbodens Bakhave dersom ikke annet blir kunngjort

Club Assembly
7. jun. 2021, 18.00 - 19.00

Klubbkveld med budsjettbehandling 2021-22. Ved IP ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...