Klubbkveld

Etter 3-minutter fra Iver Juel omkring eiendomsskatt, holdt president Gunnar Øyhaugen, jurist, forsvarer, dommer, sorenskriver, møterett i høyesterett, utenlandsoppdrag i 3 land og mer enn 50 år i norske rettssaler et engasjerende innlegg om dagens rett. Gunnar pekte på hvordan en i dag behandler tiltalte i rettsalen. Det er nærmest dagligdags at forsvarer, aktor til og med tiltalte uttaler seg i media i større saker. Gunnar mener dette er helt galt i et rettssamfunn og det blir verre og verre. Alle parter burde vente til saken er ferdig behandlet i rettsystemet. Spesielt indignert var han over president Bidens uttalelser midt i alvorlig sak i USA, helt uhørt prinsipielt etter Gunnars oppfatning. 
Videre pekte Gunnar på at det tidligere var praksis at dommer leste opp tiltalen imens tiltalte sto i rettsalen. Dette var sterkt stigmatiserende og har blitt endret slik at sakene starter med aktor som leser tiltalen og tiltalte senere blir forsvart før domfellelse. En kan fortsatt se i rettsaler omkring i verden tiltalte i fangedrakt, plassert i "bur" i rettsalen. Slik bør det ikke være, selv om tiltalte kan være farlig. I så fall må det godt vakthold til og det kan unntaksvis være nødvendig med håndjern, men dette blir fort stigmatiserende. Kvelden ga oss perspektiv over en rekke forhold i vår egen rettsstat og innblikk i andre land. Temaet er stort og ble langt fra utdebattert i løpet av tiden som var til disposisjon. De 16 som deltok fikk med seg avslutningsvis i møtet orientering fra Dagfinn omkring konsert på pinseaften, Tolbboden, Martinius Solum med band. 

 
Fremtidsfullmakt

9. mai 2022

Fremtidsfullmakt

Advokat(partner) Karen M. Bugge og adv.fullm. Adara Ryum, begge fra Advokatfirmaet Hjort DA, holdt et interessant foredrag om Fremtidsfullmakt. De ca. 40 fremmøtte på Berg museum fra Inner Wheel og Kragerø Rotary ble godt opplyst og fikk svar på spørsmål.

Dugnad på Berg

2. mai 2022

Dugnad på Berg

Fra ord til handling i dag, årets første første dugnad på Berg er gjennomført. Godt oppmøte i flott vårvær ga behov for å dele opp i flere arbeidslag, lag 1 på bildet. Det ble ryddet og pusset i nærområdet. Vi kommer tilbake om tre uker!

Mottak av flyktninger fra Ukraina

25. april 2022

Mottak av flyktninger fra Ukraina

Georg Weiser, avd.leder NAV i Kragerø og tidligere mangeårig sosialsjef har overordnet ansvar for mottak av Ukrainske flyktninger. Det er allerede bosatt 14 flyktninger og ytterligere 5 boliger er klargjort. Georg takket Ukrainahjelpen og Kragerø Rotary.

Tankefeltterapi

4. april 2022

Tankefeltterapi

Svein Ørvik, som til daglig driver hagesenter i Kragerø, tok oss med inn i tankefeltterapi. Han kom inn på både teorien rundt og egne opplevelser. Han ga oss et spennende innblikk i en ukjent verden for de fleste.

Ungdomsstipend

28. mars 2022

Ungdomsstipend

Andrea Wessel Toft, 19 år, fra Kil i Sannidal, går siste år på Porsgrunn vgs internasjonal linje, er tatt ut til å delta på konferanse for ungdommer fra 100 land i Washington/New York i juni. D2290 støtter med stipend og Andrea fortalte om fremtidsplan.

Medlemsopptak og Torskeaften

21. mars 2022

Medlemsopptak og Torskeaften

Med en høytidelig og hyggelig ramme ble 3 nye medlemmer tatt opp i klubben i dag. Vi ønsker Michielle Stange, Karin og Gunnar Sveen velkommen i klubben de allerede er godt kjent i. Deretter spiste vi 18 som deltok, Havens skrei med alt tenkelig tilbehør.

Kragerø Tablettproduksjon

7. mars 2022

Kragerø Tablettproduksjon

Ragnar Salmén, eier av Kragerø Tablettproduksjon, redegjorde for bedriftens bakgrunn og historie.
Kragerø apoteks produksjonsenhet ble skilt ut som eget selskap. Virksomheten har i dag produksjon i apotekgården, på Kalstad og på Neslandsvatn.

Guvernørbesøk

14. februar 2022

Guvernørbesøk

DG Sissel Berit Hoell ble den første som besøkte klubben post Cov-19. Hun holdt et godt foredrag, først kort om eget liv, før Rotary som organisasjon fikk full fokus. 28000 nye medl. Wordwide 2021. Kun 5 poliotilfelle i verden i 2021 mot 350000 i 1988!

Kragerø Faste Billedgalleri - John Savio, tresnitt

8. februar 2022

Kragerø Faste Billedgalleri - John Savio, tresnitt

Vår medlem Iver Juel holdt foredrag om kunstneren John Savio. Galleriet har fått låne 51 bilder Juel har i sin samling og sammen med 3 andre lokalt eide bilder, har dette blitt en komplett utstilling av Savio-kunst med samisk preg. Utstillingen anbefales!

Kommunedirektør Dag Willien Eriksen

31. januar 2022

Kommunedirektør Dag Willien Eriksen

Kragerø`s nye kommunedirektør presenterte den store bredde av tjenester som leveres daglig og det mangfold av muligheter som ligger foran oss. Vi må jobbe med "smarte" løsninger på alle felt fremover.
Vi må utforske det ukjente og utfordre det velkjente!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Tollboden hotell, frokostsalen
Adresse: P. A. Heuchs gate 4
Postnummer: 3770
Sted: Kragerø
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: I juli måned er møtetiden endret til kl. 11.30. Sommergjester ønskes spesielt velkommen. Møtested er fra sommeren 2019 i Tollbodens Bakhave dersom ikke annet blir kunngjort

Møtene våre fremover

Klubbens møter:

Klubbmøte

2022-12-12 19:00 - 20:00

Juleferie

2022-12-26 19:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...